Зразок заповіту на все майно

ЗАПОВІТ

Місто Київ, дванадцятого січня дві тисячі двадцять четвертого року

Я, ПЕТРЕНКО ДАРИНА СЕРГІЇВНА, 06 листопада 1965 року народження (податковий номер: 1212121212; паспорт: серія СН 111111, виданий Київським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06 листопада 1996 року), зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Київська, буд. 1, кв. 1,

в присутності двох свідків, обраних мною особисто:

СМІРНОВ ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ, 1965 року народження (податковий номер: 1212121212; паспорт: серія СН 111111, виданий Київським РУ ГУ МВС України в місті Києві 06 листопада 1996 року), зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Київська, буд. 1, кв. 1,

ПЕТРОВА НАТАЛІЯ ЄВГЕНІЇВНА, 1975 року народження, (податковий номер: 2121212121; паспорт: серія СН 111111, виданий Київським РУ ГУ МВС України в місті Києві 07 листопада 1997 року), зареєстрований за адресою: м. Калуш, вул. Луки-Загірськи, буд. 41,

на випадок моєї смерті роблю таке розпорядження:

усе моє майно, що буде мені належати на день моєї смерті, де б воно не знаходилось і з чого не скла­далось, а також все те, на що я за законом буду мати право, заповідаю ПЕТРЕНКО ЛАРИСІ ТИМОФІЇВНІ.

Зміст статті 1241,1254, частини другої статті 1307 Цивільного кодексу України мені роз’яснено.

Підпис заповідача ______________/_________________/

Ми, свідки: СМІРНОВ О.Є., ПЕТРОВА Н.Є., зачитали цей заповіт вголос та поставили свої підписи на ньому.

Ми, свідки: СМІРНОВ О.Є., ПЕТРОВА Н.Є., не є спадкоємцями за заповітом, членами сім’ї та близькими родичами спадкоємців за заповітом.

Нам, свідкам, роз’яснено зміст статті 1255 Цивільного кодексу України про те, що ми не маємо права до відкриття спадщини розголошувати відомості щодо факту складення заповіту, його змісту, скасування або зміни заповіту.

Підписи свідків:

СМІРНОВ О.Є. ________________/__________________________________________/

ПЕТРОВА Н.Є. ________________/__________________________________________/

Посвідчувальний напис нотаріуса

Заповіт © 2024 zapovit.org.ua

Оформлення Заповіту
Нотаріус зі Спадщини
UK